Paslaugos

Pagrindinė veikla - saugos darbe tarnybos įmonėse vykdymas.

Sudarę su įmone sutartį dėl saugos darbe tarnybos atstovavimo, mes, vadovaudamiesi saugos darbe tarnybos nuostatais, vykdome šias pagrindines funkcijas:


  • Rengiame ir pildome visus įmonėje reikalingus saugos darbe dokumentus, koreguojame dokumentus pagal naujai priimtus įstatymus ir jų papildymus;

  • Tiriame nelaimingus atsitikimus darbe;

  • Konsultuojame Įmonę saugos ir sveikatos klausimais;

  • Dalyvaujame valstybinės darbo inspekcijos patikrinimuose;

  • Organizuojame darbo vietų rizikos tyrimą ir vertinimą.

Jeigu turite klausimų, susijusių su darbų sauga, kurių patys negalite išspręsti ar tiesiog neturite tam laiko, mes jums padėsime. Jūsų patogumui mūsų specialistai gali atvykti į jūsų įmonę ir bendromis pastangomis sutvarkyti šią darbų sritį.